Rutine Lese og skrive

I vårt kvalitetssystem, logger siste versjon av rutinen som skal sikre at elever med lese- og skrivevansker får tilrettelagt opplæring. Den har ID 12357. Vedlagt er lenke rett til rutinen. Den ansatte må uansett være pålogget våre systemer for å se dokumentet.