Leseplaner

Larvik kommune har oppdaterte leseplaner er for 1. til 4 trinn og 5. til 7. trinn. Planene er laget av gruppe satt sammen av ulike fagmiljøer fra skole og PPT. Leseplanen har som hovedmål å sikre en helhetlig og systematisk leseopplæring for elevene våre. I tillegg skal leseplanen være et verktøy for lærerne og et styringsverktøy for skoleledelsen.

Implementering av planen på skolene er skoleledelsens ansvar, og progresjon i utviklingsarbeidet følges opp av skoleeier. Den enkelte lærer i Larvikskolen er forpliktet til å følge planen.

Her kan du lese Leseplan for 1. til 4. trinn.

Her kan du lese Leseplan for 5. til 7. trinn.

Her kan du se video og presentasjon fra lansering av Leseplan 1. til 4. trinn.

Her kan du se presentasjon fra lansering av Leseplan 5. til 7. trinn.