Workshop/ kurs

Opplæring

For å lykkes med å gi elever med lese- og skriveproblemer god opplæring, kan det være nyttig å arrangere workshops og kurs. I Larvik tenker vi følgende.

Foreldrene

Det er svært nyttig om foreldrene til barn og unge kjenner til programmene elevene bruker og ser hvilke muligheter som ligger der. Foreldre kan finne ut en del ved å kikke på disse sidene. Vi har også god erfaring med å arrangere workshop/ kurs. Dette skjer på forskjellige måter. I forbindelse med skolestart, vil det komme tilbud om en workshop der foreldre på alle skoler inviteres for å se på mulighetene. Enkelte skoler arrangerer også dette lokalt på skolene.

Lærerne

Lærerne i Larvik har høy kompetanse på bruk av teknologi i skolene. Vi har egne ordninger for kurs som går sin gang hvert år. Alle nye lærere får onboardingkurs i bruk av nettbrett. Skolene har et system der de har en lokal modell for opplæring. Rektor kan ta kontakt med Fellesfunksjoner og be om kurs om det er behov for det. Alle nye apper/ tjenester vi skaffer, følger med opplæring. For enkelte kurs, f eks Lingdys for iPad, arrangerer vi årlige samlinger for lærere som ønsker det.

Elevene

Elevene vil få sin opplæring av lærerne i det daglige arbeidet. Dersom det er behov for spesifikk opplæring, vil skolene kunne gi dette. Kommunen kan også arrangere noe felles dersom det er flere som har det samme behovet.