Tilpasninger på iPad

Lesestøtte

En iPad har lesestøtte innebygd. Det betyr at det meste av teksten du ser på skjermen, kan leses opp. Den enkleste måten å få iPaden til å lese opp teksten, er rett og slett å markere teksten. Det vil da komme en liten meny over markeringen, og et valg der er "Les opp".

Lesestøtte aktiveres i "Innstillinger". Velg "Tilgjengelighet", "Opplest innhold" og "Les opp skjerm"

Her kan du lese mer om lesestøtte og se hvordan du aktiverer det.

Leser-funksjonen på iPad

For noen elever kan det å navigere på internett være krevende. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuell støy. Den fjerner reklame, knapper og navigeringslinjer, og gjør det mulig for deg å fokusere på akkurat det innholdet du vil ha. Og Leser-funksjonen i Safari fungerer med Les opp markering og VoiceOver, slik at du får auditiv støtte til det visuelle.

Leser-funksjonen på iPad aktiverer du ved å trykke på de to bokstavene "aA" som du finner i adressefeltet i Safari. Du vil da umiddelbart se en webside der reklame og en del "støy" er fjernet. Lesestøtten fungerer også på denne siden.

Her kan du lese mer om lesestøtte og se hvordan du aktiverer det.

Ordbok

Når du leser tekster i Safari og finner ord som er vanskelige, er det enkelt å slå dem opp. Ordliste­definisjoner er integrert i iOS. Få rask tilgang til definisjoner og vanlige uttrykk for å få hjelp med staving, uttale og grammatikk. Du får denne tilgangen ved å markere et ord. Valget "Slå opp" vil da være et alternativ. Du vil automatisk få relevante oppslag, og det er enkelt å søke videre på internett eller i ordbøker.

Her kan du lese mer om lesestøtte og se hvordan du aktiverer det.

Rettskriving på iPad

På iPader i Larvik kommune, har man 2 ulike tekstbehandlingsapper; Google Dokumenter og Pages. I Google Dokumenter finnes en enkel rettekontroll som gir en rød tråd under ordene som er stavet feil. I Pages er det en mer omfattende stavekontroll. Du kan velge hvilket språk du skriver og iPad vil rette teksten etter dette ved å sette en rød strek under ord som er feilstavet. Eleven endrer språk på tastaturet (på skjerm eller fysisk tastatur), og rettskrivingen vil også endres.

Intowords er verktøyet elevene bruker for å få retting på sidemål.

Elever i Larvik vil få en forbedret stavekontroll ved å bruker tastaturet Intowords. Det kan du lese mer om her.

Elever i Larvik med dysleksi-diagnose, har rett til appen Lingdys for iPad. Den vil gi ytterligere skrivestøtte. Du kan lese mer om dette her.

Les en artikkel om rettskriving på iPad.