Tale til tekst

Diktering på iPad (fungerer også på mobiltelefon)

Diktering kan for enkelte være en god måte å produsere tekst på. Et utbredt problem for personer med lese- og skrivevansker er at når de møter på vanskelig ord å skrive, finner de enklere synonymer. Ved å bruke dikteringen på de vanskelige ordene, vil teksten få en større variasjon og og bli mer nyansert.

En av utfordringene med diktering er at du må tenke ut hele setningen før du snakker inn. Grunnen til dette er at programmet ønsker at du skriver hele setninger noen som gjør det lettere for programmet å lage meningsfulle setninger. Hvis du har lest inn setningen med feil bøying av verbet for eksempel, vil programmet rette dette opp.

Hvis du har god muntlige ferdigheter i et annet språk kan du produsere tekst på det språket. Behovet for fritak fra “andrespråk” vi kunne reduseres.

For å diktere iPad, trykker du inn knappen som likner på en mikrofon. Videoen under viser hvordan det kan se ut. Her er det stadig endringer, men poenget er det samme og knappen er lik.