IntoWords

IntoWords iPad – skriveprogram og eget tastatur

IntoWords iPad er egentlig to ting. Du får en egen skriveapp installert på din iPad og et online, brukervennlig tastatur som gir opplesning og ordforslag direkte i alle appene dine. IntoWords-tastaturet kan brukes alle de stedene hvor iPad’en normalt tilbyr tastatur – og hvis du bytter språk, tilpasser tastaturet seg til det valgte språkets alfabet.

Dine profilinnstillinger lagres i skyen så du finner dem igjen i for eksemple IntoWords Cloud og IntoWords Android.

Nyttige features i IntoWords iPad:

  • Valgfrie opplesningsstrategier: les fremover hele teksten eller en setning om gangen
  • Markering: Fremhev enkelte ord eller hele setninger under opplesning
  • Opplesing under skriving – les opp bokstavlyd, bokstavnavn, ord eller setning
  • OCR-funksjon – ta bilde av en papirtekst og få teksten opplest
  • Brukervennlig og intuitivt tastatur – enkel styring av for eksempel stemmehastighet, pause og stopp og valg av ordforslag
  • Offline og online – Appen IntoWords fungerer offline og IntoWords tastatur online

Her er en presentasjon av Intowords.

IntoWords er et digitalt verktøy som gjør det lettere for deg å lese, skrive og lære.

Verktøyet gir lese- og skrivestøtte i skyen og på tvers av plattformer. IntoWords letter lese- og skriveprosessen slik at du kan konsentrere deg om innholdet i det du leser eller skriver. IntoWords kan derfor være veien til høyere karakterer på skolen, bedre resultater på jobben og større selvtillit eller frihet i hverdagen.

IntoWords tastatur fungerer på nettbrett og smarttelefoner. Tastaturet gir deg lese- og skrivestøtte på tvers av apper. Du får opplesning mens du skriver og forslag til skrivemåte.