Digitale bøker

Bøker fra Smartbok/ Brettboka/ Unibok

Larvik kommune har satt av økonomiske midler kr for at elever som har behov for og nytte av lydbøker skal få dette. Skole og PPT vil være rådgivende i valg av bøker og omfang. Kostnadene til lisenser for lydbøker, vil dekkes så lenge det er midler tilgjengelige.

Lydbøkene vil være ulikt utformet og mange vil være knyttet til en app. Appen installeres på elevens iPad og eleven får en lisens/ kode som gir den de aktuelle bøkene. Eksempel på apper som distribuerer digitale lærebøker er:

  • Smartbok
  • Brettboka
  • Unibok

NLB

Statpeds skolelydbøker er for elever som av ulike grunner strever med å lese. Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider om å distribuere lydbøker. Alle bøker er tilgjengelig via samme portal, og lånere hos begge institusjoner har tilgang til de samme bøkene.

Elever har rett til å låne skolelydbøker hvis de har:

  • svekket syn
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, eksempelvis CP eller ME
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Denne lenken forklarer hvem som kan låne bøker.

Denne lenken forklarer hvordan du låner bøker.